wandeling

Wednesday, January 04, 2006

Stamboom familie Mulders uit Moergestel 1687-1974: tien generaties op een rij

Stamboom familie Mulders uit Moergestel 1687-1974: tien generaties op een rij: "

Henrick Back van Rijthoven
Kort na 1430 gestorven. Zoon van Ghiselbert van Loon. Gegoed te Loon op Zand, Udenhout, Tilburg en 's-Hertogenbosch. Getrouwd met Aleyt Erit Wynricx van Loon, dochter van Erit Wynrick Eryts bij Geertruyt Beys Coelborne. Wapen: coup� - au 1, de gueules, au lion l�opard� d'or; au 2, d'argent plain. Dit wapen was hetzelfde als dat van de Tilburgse familie Bac, leenheren van het goed Eyntoven aldaar en voorouders van de heren van Asten. Er was ongetwijfeld sprake van bloedverwantschap. Waarschijnlijk was de moeder van Henrick een dochter van Arnt Berthout Bac van Tilborch, heer van Eyntoven medio de 14e eeuw. Zie: Th. A. Boeree, De kroniek van het geslacht Backx (Wageningen 1943), en H.J.A. van Son, 'De oorsprong van het Brabantsche geslacht Bac,' in: De Nederlandsche Leeuw 55 (1937).
Uit dit huwelijk (onvolledig):
Ghijselbrecht Back


Figuur 1 Plattegrond van de Sint Jan kathedraal in 's-Hertogenbosch met aan de zuidzijde het Bacxkoor.


Omstreeks 1375 te Loon op Zand geboren, overleden te 's-Hertogenbosch op 24 juli 1458, aldaar begraven in de Sint Salvatorskapel. Priester, tot 1427 onderzegelaar van Arnt Buck, zegelbewaarder van de bisschop van Luik. Sinds 1402 kanunnik van de Sint Jan in 's-Hertogenbosch, waar hij na 1427 in de Peperstraat woonde. Als executeur-testamentair van Arnt Buck zette hij een familiestichting op rond het zogeheten Bacx-koorke in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch. Kapelaans of rectoren van dit benefietkoor werden aangewezen uit de afstammelingen van zijn zuster Aleyt. De stichting werd per pauselijke bul op 9 oktober 1485 goedgekeurd en bestaat nu nog. Een der prominenste kapelaans was de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), die in 1773"

No comments: