wandeling

Friday, December 30, 2005

Inwoners Poperinge 1553

uit het inventaris van het oud archief van Poperinge van Willy Tillie:

"31 december 1553
1553 Om de oorlog van Karel V met Frankrijk te financieren, hebben een aantal inwoners van Poperinge aan Karel V de som van 3.060 ponden van 40 grooten geleend, betaalbaar binnen één jaar.

Deze personen zijn:
Ghayfer Beke 100 pond
Wed. Willem Schrolinck 100 pond
Mr. Adriaen Makeblijde 100 pond
Mr. Willem Hancx en Mr.Martin Rutsaert 100 pond
Ghelein en Pieter Makeblijde 200 pond
Jan Kues 100 pond
Willem Vanderschoore 100 pond
Wed. Christiaen Staes 120 pond
Jan Bevelare en Gilles van St.-Pol 100 pond
Jan de Berch de Oude 150 pond
Daneel Canin 100 pond
Clais van St.-Pol en Ruebrecht van Bethleem100 pond
Pieter de Brievere 100 pond
Mr. Pieter Lowyck, prochiepape 300 pond
Ghelein Hazebaert "

No comments: