wandeling

Saturday, January 28, 2006

Lijst van de voornaamste landbouwbedrijven te Kessel, circa 1910

Lijst van de voornaamste landbouwbedrijven te Kessel, circa 1910

Bron: Stockmans, J., Geschiedenis van Kessel, 1910

Petrus Louis Sprangers op De Hel
Carolus Dom op Het Vagevuur
Frans Reynders op De Hemel
Jan Baptist Truyts op De Vorstenbroeckschrans
Frans Soons
Carolus Wuyts op de Smoutmolenhoef
Jozef Nicolay
De kinderen Verelst
Jan Baptist Van Gorp
Ivo en Louis Van Regenmortel
Jozef Aerts
Louis Truyen
Louis De Pooter
Louis Wuyts
Carolus Wittevronghel
Frans Vingerhoets
Louis Veris
Jozef Douwen
Frans en Louis Heylen
Louis Vervloet
Joseph Van Brandt
Petrus Mari�n
Frans en Joseph Dillen
Jan en Adriaan Luyten
Louis Thys
Jan Verelst
Adriaan Van Berckelaer
Petrus Joseph Vingerhouts
Weduwe Petrus Timmermans"

No comments: