wandeling

Friday, January 06, 2006

Literatuurlijst deel 1

"Adriaenssen, L. F. W., 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back, �1. Inleiding', in: Brabantse Leeuw XXXVIII (1989) 47-64
Adriaenssen, L. F. W., 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back, �9. Van Laerhoven', in: Brabantse Leeuw XXXIX (1990) 159-192 "

No comments: