wandeling

Tuesday, August 15, 2006

Friday, April 28, 2006

fotobadgewww.flickr.com
pingelaere's photosMore of pingelaere's photosSaturday, April 22, 2006

Kalmthout. Leden van de Sint-Sebastiaangilde 1629.

Kalmthout : de eerste leden van de Sint-Sebastiaansgilde in 1629

(bron: Calmpthoutania, 1997, 2, p. 71)

"1. Jan vanden Bleke, hoofdman (72 jr. oud, oud-secretaris van Kalmthout en Essen)
2. Cornelis Jacob Willemen, koning
3. Jan Cornelis Francken, deken
4. Willem Neefs, oud-koning
5. Adriaen Phlipssen, vaandrig
6. Hubrecht Janssen, oud-koning ( = Huybrecht Janssen Wagemaecker, koning in 1625)
7. Dierick Peeterssen Bussers, oud-koning (schepen te Kalmthout)
8. Joos Janssen, oud-koning
9. Jacob Cornelis Jacobssen, oud-koning
10. Jan Blockhuys
11. Peeter Cornelissen Cleyneels (= van Oevelen)
12. Adriaen Wagemaeckers, oud-koning
13. Adriaen Jan Blockhuys
14. Cornelis Janssen Maes (was deken in 1625)
15. Jan Cornelis Jacobssen
16. Henrick van Spaendonck (schepen te Kalmthout)
17. Quyryn Joos Laureyssen (was deken in 1625)
18. Cornelis de Smidt
19. Willem van Ende (= van den Eynde)
20. Geeraert Jacobssen
21. Cornelis de Wagemaecker
22. Joos Pieter Cornelissen (= van Oevelen)
23. Andries Claes Duerincx (geboren te Kalmthout 27 september 1609)
24. Adriaen Janssen Maes
25. Jan Jansse Maes
26. Dierick Willemssen van Ende
27. Merten Cornelis Mertens
28. Jan Hubrechtssen Wagemaeckers
29. Marinis Peeterssen
30. Steven Henricxssen
31. Hubrecht Janssen Kerschot
32. Wouter Pieterssen van Miert
33. Jan Jacobssen Dielkens
34. Jasper Willemsen van Ende
35. Hans Pieter Abels
36. Joris Claessen Verhoeven
37. Adriaen Janssen Deckers
38. Peeter Geertssen Hermans
39. Michiel Crynssen Pallens
40. Jan Peeter Laukens (= Leys)
41. Adriaen Janssen Govairts
42. Jan Jacobssen
43. Anthonis Peeter Laukens
44. Adriaen Peeter Laukens
45. Adriaen Claes Duerincx
46. Thomas Janssen vanden Bleke (° Kalmthout, 22 november 1609)
47. Peeter Willemsen van Ende
48. Cornelis Jan Mathyssen
49. Jan Willemssen
50. Stoffel Jacob Willemsen
51. Willem Hubrechtssen Wagemaeckers
52. Cornelis Wagemaeckers (in 't Achterbroeck)
53. Bertelmeeus Cornelissen (: van Broeckhoven)"

Saturday, April 15, 2006

stoffelijke resten van Britse soldaten gevonden in Ploegsteert

bron: Gazet van Antwerpen - online krant: "14/04 Stoffelijke resten van Britse soldaten gevonden in Ploegsteert
Op een veld in Ploegsteert hebben amateur-archeologen de stoffelijke resten gevonden van drie Britse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

Er werd één naamplaatje gevonden dat kan leiden tot de identificatie van één van de soldaten. De plaatselijke amateur-archeologen wilden ten oosten van het befaamde Ploegsteertbos (Ploegsteert Wood) een Britse loopgraaf onderzoeken. Aan de oppervlakte troffen ze een knoop en enkele beenderen aan, waarna ze de toestemming vroegen en kregen om verder te zoeken. Het leidde tot de vondst van de stoffelijke resten van drie soldaten. Er werd een naamplaatje gevonden dat toebehoorde aan Richard Lancaster, een soldaat die behoorde tot de Lancashire Fusilliers. Hij werd na 10 november 1914 als vermist opgegeven in dat gebied."

Wednesday, March 15, 2006

Ingelaere: geboorten Beveren aan de Ijzer Geboorten

"INGELAERE Benedictus ConstantinusPieter CornelisGEORGE Isabella Theresia Sophia09/09/184979
INGELAERE Eugenia AmeliaPieter CornelisGEORGE Isabella Theresia Sophia30/04/184845
INGELAERE Florentinus Camilius CorneliDesiderius TheodorusD'OOGHE Maria Ludovica20/02/186510
INGELAERE Hendericus BenedictusPieter CornelisGEORGE Isabella Theresia Sophia12/08/184577
INGELAERE Julianus AugustinusPieter CornelisGEORGE Isabella Theresia Sophia08/11/1850114
INGELAERE Octavia RosaliaPieter CornelisGEORGE Isabella Theresia Sophia20/06/184477
INGELAERE Sophia FlorentinaPieter CornelisGEORGE Isabella Theresia Sophia09/08/184678"

Saturday, January 28, 2006

Lijst van de voornaamste landbouwbedrijven te Kessel, circa 1910

Lijst van de voornaamste landbouwbedrijven te Kessel, circa 1910

Bron: Stockmans, J., Geschiedenis van Kessel, 1910

Petrus Louis Sprangers op De Hel
Carolus Dom op Het Vagevuur
Frans Reynders op De Hemel
Jan Baptist Truyts op De Vorstenbroeckschrans
Frans Soons
Carolus Wuyts op de Smoutmolenhoef
Jozef Nicolay
De kinderen Verelst
Jan Baptist Van Gorp
Ivo en Louis Van Regenmortel
Jozef Aerts
Louis Truyen
Louis De Pooter
Louis Wuyts
Carolus Wittevronghel
Frans Vingerhoets
Louis Veris
Jozef Douwen
Frans en Louis Heylen
Louis Vervloet
Joseph Van Brandt
Petrus Mari�n
Frans en Joseph Dillen
Jan en Adriaan Luyten
Louis Thys
Jan Verelst
Adriaan Van Berckelaer
Petrus Joseph Vingerhouts
Weduwe Petrus Timmermans"

Lijst van grote eigenaars Kessel in 1903

Lijst van grote eigenaars Kessel in 1903

Bron: Stockmans, J., Geschiedenis van Kessel, 1910

Bergman-Van Acker, Ernest Hendrik Emiel August, senator, Lier
Geelhand-Meyers, Raymond Jozef, eigenaar, Kappellen
Weldadigheidsbureel, Lier
Burgelijke Godshuizen, Lier
Gamard-Snoy, Arnold Jozef Maria Pacifique, eigenaar, Kessel
Goderis, Edmond, eigenaar, Mechelen
De Roye de Wichen, B°n Albert Florent Maria Gislenus, eigenaar, Eppegem
Henot, Victor, voorzitter der Rechtbank, Leuven
De Becker, August, nijveraar, Antwerpen
de Marnix-de Theux, weduwe Gerard (Alice Raphaëla), Brussel
De Marnix-de Theux, Philip Amedée Xaverius, Brussel
Weldadigheidsbureel, Kessel
Della Faille-van Eersel, weduwe Emiel August Jozef, Wilrijk
Eerw. Heer Van Mol, Jan Bapt. Constant, pastoor-deken, Tienen
Elskamp, Louis Jan Frans, gedelegeerd bestuurder der "Union du Crédit"
Du Mercy-Heirman, Frans Antoon en kinderen, bankier, Antwerpen
Henot Victor, Henot Marie, Leuven
Vervoort-Augustynen, Jozef, rentenier, Berlaar
Gamard, Adriaan, eigenaar, Kessel
Kerkfabriek Kessel
Wellens-Lauwers, weduwe Jozef Benedikt Louis (Domien Marie Rosalie), Antwerpen
Van Regenmortel, Jan Frans, rentenier, Kessel
Vaessens 1) Melania 2) Charlotta 3) Henrica, Nylen
De Vel, Frans, pastoor, Begijnendijk
Guerra de Bounder de Melsbroeck, Emmanuël Aves de Ste-Anna, z.b., Elsene
Bernaerts, de kinderen, renteniers, Kessel
Avontroodt-De Bie, Emiel August, leertouwer, Lier
Goremans-Moreau, Petrus Ludovicus, Kessel
Bouwen, Jozef, gemeentesecretaris, Kessel
Le Brasseur, broeders en zusters, Antwerpen
Kerkfabriek, Lier
De gemeente Kessel"

Friday, January 27, 2006

Inwoners van Kessel (provincie Antwerpen) voor het tijdvak 1410 tot 1436

Uit "De Geschiedenis van Kessel" van J. Stockmans, 1910:

"De Tafels op de Scabinale Protocollen der stad Lier en Bijvang leeren ons voor het tijdvak 1410-1436 de volgende inwoners van Kessel kennen:


Wouter Daems
Willem Daems
Jan Belmonts (timmerman)
Henric Diericx
Aerd Noyens
Jan Parys, koster
Jan Vekemans
Henric de Moelnere
Wouter vanden Hove, H. Geestmr.
Jan Aerts, van 't Borchout
Wouter van den Dyke alias Elsmoirtere, kerkmeester (1418)
Henric vander Berct en
Lisbeth van Elsmoirtele
Willem van de Vekene
Mys van de Vekene
Jan van de Vekene
Gillis van den Dale
Jan Peters
Gillis Janss
Jacob van Roosbroec
Bouden van Roosbroec, kerkmeester (1421)
Gillis de Wynt, moelder
Wouter van Lovelde
Jan van Doetel
Gillis vander Berct en
Kerstine Daems
Jan van Emelen
Henric de Wynter
Jan Dycmans
Bernaert van den Hove
Jan Avens alias 't Smet
Jan Daems
Jan Vincaert, kerkmeester (1426)
Wouter van Alliere
Henric Gastmans
Claus Robs
Jan Gheerboods
Willem de Biscop, Heilige Geestmeester (1434)
Jan Marien, Heilige Geestmeester (1434)
Jan van Oudenhove, meier (1431)
Jan Nouts
Jan Noyens
Aerd van den Bloke

Op de voet der haardtelling van 1496, welke slecht 33 haardsteden voor Kessel opgeeft, mag men aannemen, dat deze naamlijst nagenoeg de geheele bevolking weergeeft; de opnoemde personen zijn meestal landlieden, landbouwers, hoevenaars of laten."

Thursday, January 26, 2006

Zundert: leden van het gilde van de Kruisboog of van Sint-Joris zoals ze voorkomen in de rekeningen en verantwoordingen van 1560-1563

Zundert: leden van het gilde van de Kruisboog of van Sint-Joris zoals ze voorkomen in de rekeningen en verantwoordingen van 1560-1563

Bron: Van der Hoeven, H, Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout, Zundert, 1920, p. 326-327

Cornelis Adriaenssen
Pieter Heyns van Aerde
Jan Bastiaenssen
Frans van den Bolck
Jan van den Bolck
Corn. Pr. Christiaenssen
Mouw Corstiaensen
Jan Delien
Cornelis Faes
Cornelis Gabri�ls
Hendr. Van Gestele
Cornelis Goorts
Cornelis Jan Goris
Goris Jan Goris
Aert die Graeuwe
Cornelis Maes Neel
Peeter Pr en Hendrik Gys
Lenaert Cornelis Gyssels
Cornelis Haes
Noijt Hanssoons
Adriaen Heestermans
Adriaen Thomas Henrixen
Willem Pr Heijns
Anthonis Janssen
Anthonis Joossen
Jan Jan Lambrechtsen
Anthonis Jan Lenaerts
Aert Lodders
Jan Luycx
Corn. Corn. Maerberchs
Hendrik Corn. Maerberghs
Cornelis en Gees Peeter Maes
Adriaen Marchelissen
Henderick de Molenaer
Peeter Lambrechts van Ostade
Cornelis Philips
Huybrecht Geert Pullekens
Cornelis Reijns
Aert Pr Jan
Corn. Wouter Jan, Pieter Wouter Jan en Willem Wouter Jan Rombouts
Jan Rommens
Nout Ruelens
Cornelis Jan Stoex
Joos Geerit Stoops
Thomas Peeter Thijs
Jan Janssen Vergouwen
Adriaen Heyns Verhaert
Corn. Beernaerts (Baernts) en Nout Vervloet
Anthonij Jans en Nout Jans Verwymer
Pr die Wagemaecker
Jan en Willem Wouters
Jan Pauwels Wrijters
Ruelen op te Wymaere "

Zundert : gildebroeders Sint-Jorisgilde 1671

Zundert : gildebroeders Sint-Jorisgilde 1671

Geert Antonis Adriaenssen
Cornelis Hendrik van Aerde
Adriaen Aernouts
Jan van den Bolck
Peeter van den Broeck
Jan Donckers
Martinus van Gymnich
Gerardus Havermans
Adriaen en Jan Heestermans
Goos van Huijsen
Jan Goossen van Huijsen (jubilaris van 50 jaren)
Jan Mattijs Janssen
Adriaen Jacob en Cornelis Adriaen Jacob Kerstens
Hendrick van Kets
Roelant Pauwels Mertens
Geeraert Anthonissen Mulder (deken)
Raphael Jan Roovers
Adries, Mr Cornelis en Rudolphus van Rijsbroeck
Mr Jan Schenck
Willem Jacob Schrauwen
Jan Cornelis Bartholomeus Servaessen
Jan Peeter Stootmaecker
Cornelis Christiaenssen van Wechelen
Adriaen, Cornelis en Marijnis Janssen Wijnen"

Sunday, January 08, 2006

Parenteel Peter Abels

Parenteel van Peter ABELS


I.1 Peter ABELS, geboren circa 1580.

Gehuwd . Echtgenote is Cornelia ANTONISSEN, geboren circa 1580.

Uit dit huwelijk:

1. Dympna, gedoopt op 20 01 1608 te Kalmthout (getuige(n): Jan Janssen Anna Geertsen).

2. Antonij (zie II.2).

3. Dympna, gedoopt op 27 10 1613 te Kalmthout (getuige(n): Cornelis Martens Paschasia Cornelissen).

4. Adriaen, gedoopt op 03 05 1615 te Kalmthout (getuige(n): Jan Adriaensen Anna Janssen).

5. Catharina (zie II.7).


II.2 Antonij ABELS, gedoopt op 10 10 1610 te Kalmthout (getuige(n): Gijsbrecht Peters Barbara Adriaensen), overleden op 09 12 1674 te Kalmthout op 64 jarige leeftijd, zoon van Peter ABELS (zie I.1) en Cornelia ANTONISSEN.

Ondertrouwd op 14 05 1654 te Kalmthout (getuige(n): Hendrik Cornelissen Jacob Janssen) met Anna Peter GUENS.

Uit dit huwelijk:

1. Peter, gedoopt op 14 12 1655 te Kalmthout.

2. Anna, geboren op 16 11 1656 te Kalmthout, gedoopt op 16 11 1656 te Kalmthout.

3. Peter, gedoopt 1658 te Kalmthout.

4. Adriaen, gedoopt op 24 12 1660 te Kalmthout.


II.7 Catharina ABELS, geboren op 21 04 1620 te Kalmthout, gedoopt op 21 04 1620 te Kalmthout (getuige(n): Nnn..Jacobs Nnn..Willems), dochter van Peter ABELS (zie I.1) en Cornelia ANTONISSEN.

Ondertrouwd op 09 08 1643 te Kalmthout (getuige(n): Jan van Croy Jacob Claes Kersten Jan Francken Cornelis Nnn), gehuwd voor de kerk op 23 jarige leeftijd op 06 09 1643 te Kalmthout met Jacob FRANCKEN, zoon van Jan Cornelis FRANCKEN en Anna KERSTENS.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, gedoopt op 09 09 1646 te Kalmthout (getuige(n): Quirijn Joossen Catharina Bartholomeeus).

2. Anna, gedoopt op 30 01 1649 te Kalmthout (getuige(n): Antonij Peters Anna Kerstens).

Gehuwd voor de kerk op 39 jarige leeftijd op 09 11 1688 te Kalmthout met Lodewijk MARIJNISSEN.

3. Joanna (Jenneken), gedoopt op 01 05 1654 te Kalmthout.

Gehuwd voor de kerk op 28 jarige leeftijd op 10 12 1682 te Kalmthout met Jan Jan VAN OEVEL, pachter.

4. Cornelia (Neeltien) Jacobs, geboren op 13 08 1660 te Kalmthout, gedoopt op 13 08 1660 te Kalmthout (getuige(n): Cornelis Kersten Francken Maria Antonij Abels).

Ondertrouwd op 31 01 1688 te Kalmthout (getuige(n): Cornelis Matthijs Denis Jacob Cornelissen Joos Jan van Oevel), gehuwd voor de kerk op 27 jarige leeftijd op 18 02 1688 te Kalmthout met Adriaen VAN VELTHOVEN, 21 jaar oud, pachter, geboren op 01 09 1666 te Kalmthout, gedoopt op 01 09 1666 te Kalmthout (getuige(n): Cornelis Kersten Francken Maria Antonij Abels), zoon van Jan VAN VELTHOVEN en Clara Peeters CLEIRENS.

5. Petronella, gedoopt op 16 09 1665 te Kalmthout (getuige(n): Jan Cornelis Theyssen Maria Snnnaermans).

6. Jan, bouman.

(getuige(n): Jan Jan van Oevelen Mgr. Andries Arts), gehuwd voor de kerk op 16 05 1686 te Kalmthout met Elisabeth Jan VAN OEVELEN.

7. Maria.

Ondertrouwd op 10 01 1682 te Kalmthout (getuige(n): Jan Francken Jan van Oevel Jan Jansen van Oevel), gehuwd voor de kerk op 28 01 1682 te Kalmthout met Cornelis LAMBRECHTS, overleden voor 1693.

Saturday, January 07, 2006

literatuurlijst 2

In Brabantse Leeuw:

1L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 11. Bisschop Ophovius en zijn familie. 64 (XL)

2 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 12. Metten. 91 (XL)

3 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 13. Van den Wouwer - Van den Heuvel. 172 (XL)

4 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 14. Van der Byestraten. 177 (XL)

5 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 15. Van Gorp. 238 (XL)

6 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 16. Nouwen. 247 (XL)

7 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 16. Nouwen. 36, 80, 149 (XLI)

8 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 17. Colen. 231 (XLI)

9 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 17. Colen. 16 (XLII)

10 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 18. Samson, Van Eynthouts. 73 (XLII)

11 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 19. Van Someren. 14 (XLIII)

12 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 20. Van Deurne. 293 (XLIII)

13 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 21. Van Bree, Van Hedel en De Heusch. 139 (XLIII)

14 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 22. Van Averenck, Van Middachten. 30 (XLIV)

15 L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back 23. De negen afstammingslijnen van de auteur. 180, 193 (XLIV)"

Friday, January 06, 2006

Literatuurlijst deel 1

"Adriaenssen, L. F. W., 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back, �1. Inleiding', in: Brabantse Leeuw XXXVIII (1989) 47-64
Adriaenssen, L. F. W., 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back, �9. Van Laerhoven', in: Brabantse Leeuw XXXIX (1990) 159-192 "

Thursday, January 05, 2006

Genealogie Mittelalter

Genealogie Mittelalter

Duitse website over middeleeuwse genealogie

DBNL . Joris van Eijnatten, �Willem Bilderdijk (1756-1831). De idee�nwereld van het gefnuikt genie�

DBNL . Joris van Eijnatten, �Willem Bilderdijk (1756-1831). De idee�nwereld van het gefnuikt genie�: "L.F.W. Adriaenssen, �De afstammingswaan en de genealogische po�zie van Willem Bilderdijk�, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau 41 (1987), pp. 229-258."

over de afkomst van Willem Bilderdijk

Wednesday, January 04, 2006

Stamboom familie Mulders uit Moergestel 1687-1974: tien generaties op een rij

Stamboom familie Mulders uit Moergestel 1687-1974: tien generaties op een rij: "

Henrick Back van Rijthoven
Kort na 1430 gestorven. Zoon van Ghiselbert van Loon. Gegoed te Loon op Zand, Udenhout, Tilburg en 's-Hertogenbosch. Getrouwd met Aleyt Erit Wynricx van Loon, dochter van Erit Wynrick Eryts bij Geertruyt Beys Coelborne. Wapen: coup� - au 1, de gueules, au lion l�opard� d'or; au 2, d'argent plain. Dit wapen was hetzelfde als dat van de Tilburgse familie Bac, leenheren van het goed Eyntoven aldaar en voorouders van de heren van Asten. Er was ongetwijfeld sprake van bloedverwantschap. Waarschijnlijk was de moeder van Henrick een dochter van Arnt Berthout Bac van Tilborch, heer van Eyntoven medio de 14e eeuw. Zie: Th. A. Boeree, De kroniek van het geslacht Backx (Wageningen 1943), en H.J.A. van Son, 'De oorsprong van het Brabantsche geslacht Bac,' in: De Nederlandsche Leeuw 55 (1937).
Uit dit huwelijk (onvolledig):
Ghijselbrecht Back


Figuur 1 Plattegrond van de Sint Jan kathedraal in 's-Hertogenbosch met aan de zuidzijde het Bacxkoor.


Omstreeks 1375 te Loon op Zand geboren, overleden te 's-Hertogenbosch op 24 juli 1458, aldaar begraven in de Sint Salvatorskapel. Priester, tot 1427 onderzegelaar van Arnt Buck, zegelbewaarder van de bisschop van Luik. Sinds 1402 kanunnik van de Sint Jan in 's-Hertogenbosch, waar hij na 1427 in de Peperstraat woonde. Als executeur-testamentair van Arnt Buck zette hij een familiestichting op rond het zogeheten Bacx-koorke in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch. Kapelaans of rectoren van dit benefietkoor werden aangewezen uit de afstammelingen van zijn zuster Aleyt. De stichting werd per pauselijke bul op 9 oktober 1485 goedgekeurd en bestaat nu nog. Een der prominenste kapelaans was de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), die in 1773"